Categorie: Duurzaam

De elektrische auto en het einde van het olietijdperk

De elektrische auto kan de energietransitie enorm versnellen. Dit is ook nodig om verschillende redenen. Olie heeft ons veel goeds gebracht maar ook veel problemen. De elektrische auto kan wel eens de belangrijkste driver zijn om de afhankelijkheid van olie te verminderen en steeds sneller te gaan inzetten op schone energie uit wind, water en zon.

Read More

Is een elektrische auto milieuvriendelijker?

Rondom de elektrische auto wordt nog niet heel veel geschreven in de reguliere auto pers. En als er nieuws is dan gaat het vaak over verkoopcijfers of negatieve eigenschappen van een elektrische auto ten opzichte van een fossiele brandstof auto. Een vaak bediscussieerd onderwerp is de milieuvriendelijkheid van een elektrische auto. Na het lezen van vele onderzoeken heb ik geprobeerd zelf een conclusie te trekken. In de vergelijking heb ik het  dus niet over de hybride auto’s of elektrische auto’s range extender want deze gebruiken nog steeds fossiele brandstoffen. De productie van een elektrische auto De productie van een...

Read More

Energietransitie vraagt aanpassing energiebedrijven

Energietransitie krijgt vorm Duitslands grootste energieproducent, RWE, heeft besloten haar koers radicaal om te gooien en de energietransitie naar de “toekomstige energiewereld” te omarmen. Deze informatie is afkomstig uit interne strategie documenten die recentelijk door RWE’s Supervisory Board zijn besproken. 20 September is besloten de nieuwe strategie te gaan uitvoeren en in oktober is ook de rest van het bedrijf via video conferences op de hoogte gebracht. RWE is een van Europa’s grootste uitstoter van broeikas gassen. RWE’s energie productie leunt nu nog erg op het gebruik van kolen en kernenergie. Wil RWE overleven gedurende de door Duitsland en de...

Read More

Green Car Valley

Het doel was om in 2020 200.000 elektrische auto’s in Nederland te hebben rondrijden. Om ervoor te zorgen dat deze plannen niet nog verder naar de achtergrond verdwijnen heeft GroenLinks het onderwerp weer op de agenda gezet. Schoon vervoer is niet alleen goed is voor het milieu maar ook voor de nodige economische activiteiten in Nederland. Green Car Valley Het idee van GroenLinks is om een “Green Car Valley” op te richten in Zuid-Nederland vergelijkbaar met het beroemde Silicon Vally in Californië. GroenLinks vraagt daarom minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) om het plan van aanpak om deze doelstelling te halen. Samen met de TU Eindhoven, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de autoproducenten DAF, VDL NedCar en Tesla liggen er voldoende kansen om een schone auto industrie vorm te geven. 5 November 2013 zal GroenLinks het plan “Op weg naar schoon vervoer” lanceren. Dit plan omvat vijf punten om de bewindslieden op weg te helpen de eerdere doelstelling te halen en tevens voor de nodige economische groei te zorgen. In dit plan zal ook een stimulans vanuit de overheid uitgaan om een Green Car Valley te bewerkstelligen. Volgens GroenLinks moet het kabinet het huidige topsectorenbeleid gericht hiervoor inzetten. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Er worden nu negen brede topsectoren gestimuleerd, de Rekenkamer heeft al laten zien dat dit niet werkt. Het kabinet moet kiezen voor de...

Read More