Energietransitie krijgt vorm

Duitslands grootste energieproducent, RWE, heeft besloten haar koers radicaal om te gooien en de energietransitie naar de “toekomstige energiewereld” te omarmen. Deze informatie is afkomstig uit interne strategie documenten die recentelijk door RWE’s Supervisory Board zijn besproken. 20 September is besloten de nieuwe strategie te gaan uitvoeren en in oktober is ook de rest van het bedrijf via video conferences op de hoogte gebracht.

Energietransitie

Energietransitie – RWE past zich aan

RWE is een van Europa’s grootste uitstoter van broeikas gassen. RWE’s energie productie leunt nu nog erg op het gebruik van kolen en kernenergie. Wil RWE overleven gedurende de door Duitsland en de EU ingezette energietransitie van vuile energie naar schone- en duurzame energie, dan zal het bedrijf dus snel een nieuwe bedrijfsstrategie moeten implementeren.

Prijsdalingen energie door zon- en windenergie

“De massale prijsdalingen veroorzaakt door de groei in Duitslands zonne-energie productie vormt een serieus probleem voor RWE wat zelfs het voortbestaan van RWE kan bedreigen” zoals vermeld in het strategie document. Tegelijkertijd concludeert RWE dat het geen leidende rol kan spelen in de gedecentraliseerde en gesubsidieerde energieproduktie wat in de toekomst  de enige groeimarkt zal zijn in de Europese markt voor energieproductie. Het wordt voor RWE simpelweg te duur om te concurreren tegen private en institutionele investeringen op kleinere schaal.

In plaats daarvan wil RWE zich manifesteren als een “enabler” in de nieuwe energie sector. Het beleid gaat van “volume naar waarde” via technologieën als grootschalige offshore windenergie parken, waterkrachtcentrales, windmolen parken op het land en zonne-energie. Ze streven daarbij niet langer naar doelstellingen als percentage schone energie van de totale produktie maar meer naar het verkopen van diensten en als project faciliteerder, uitvoerder en systeem integreerder van duurzame energie projecten.

RWE moet business model snel aanpassen

Een groot bedrijf als RWE, wat zich toch vooral op massaproductie concentreert, moet daarbij een aantal obstakels overwinnen. De eerste is “klantgerichtheid”. Daarnaast moet men toewerken naar een innovatief en winstgevend prosumer business model waarin men bij RWE een toegevoegde waarde ziet van €1 miljard naast hun bestaande activiteiten.
Het derde aandachtspunt is het “creatiever en professioneler beheren van innovaties”. Er moet een cultuur-, structuur- en procesvoering worden opgericht waarbij men in staat is nieuwe business modellen te ontwikkelen die meer dan alleen maar stapsgewijze verbeteringen toevoegen aan bestaande waardeketen.

Schone energie is de toekomst

RWE zal haar conventionele methoden van energieopwekking met fossiele bronnen handhaven maar meer in gaan zetten als ondersteuning van de totale energieproductie. “Hoewel we een enorme groei zien van infrastructuur voor duurzame energieopwekking, zal de vraag naar betrouwbare capaciteit niet snel significant afnemen. Het systeem vereist ongeveer 260 gigawatt aan betrouwbare capaciteit in Centraal – West Europa in 2013 en zal niet veel minder worden in 2030. Dit betekend dus feitelijk dat ondanks de continu stijgende vraag naar energie, dit voornamelijk door schone bronnen zal worden geleverd.

Recentelijk belegden de 10 energiereuzen in Brussel nog een klaagzang in de vorm van een persconferentie waarin de boodschap aan Brussel werd gegeven van desastreuse effecten op de energie productiesector en dreigde daarbij zelfs met grote stroomstoringen.

If there is no struggle, there is no progress