Trump zegt klimaatakkoord op – wat zijn de gevolgen

2 jun, 2017 | Duurzaam, Elektrische auto, Nieuws

Donald Trump heeft in zijn oneindige wijsheid besloten het klimaatakkoord op te zeggen. Zijn grootste bezwaar was de financiële last die dit voor Amerika met zich mee zou brengen. The Donald heeft zich laten omringen met adviseurs waarvan al bekend was dat deze sceptisch zijn over het klimaatprobleem. Zijn besluit is dus geen verassing. Wat wel een verassing zal worden voor deze dames en heren zijn de economische gevolgen van de grootste clusterfuckup van deze nog jonge eeuw.

Meer banen in de kolenindustrie

Donald Trump gaat de kolenindustrie een zetje geven. Want dat levert banen op, vooral in het graven naar kolen. Nu is werken in de mijnen op zoek naar kolen niet echt heel fijn werk. Nog belangrijker is het gegeven dat in Amerika in 2014 slechts 76.572 mensen in de kolenindustrie werkten. Om dit in perspectief te zetten, er werken daar nu 374.000 mensen in de zonne-energie industrie. Dat is meer dan in de hele kolen, gas én olie industrie bij elkaar. Nog imposanter is de groei in deze sector. Ten opzichte van het jaar daarvoor is deze groep arbeiders met maar liefst 25% toegenomen! In de windenergie was deze stijging zelfs nog groter met 32%. In totaal werken maar liefst 3.384.834 mensen in de industrie takken die hoofdzakelijk bezig zijn met schone energie. Met een toename van 300.000 per jaar zijn dit tevens de snelst groeiende industrietakken. Tel daarbij op dat de energietransitie naar werkelijk schone energie feitelijk nog echt van start moet gaan en elk kind uit groep 8 snapt dat dit het gebied is waar de focus op zou moeten liggen. Al was het maar om economische redenen.

Gevolgen stijging temperatuur voor de economie

In het klimaatakkoord is afgesproken de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad. Nu hoor ik wel eens mensen praten over het feit dat een paar graden warmer wel lekker is. Maar een paar graden kan het verschil zijn tussen leven en dood. In het kort de gevolgen van een te grote stijging nog maar eens in een onvolledig overzicht:

  • In landen waar de temperatuur nu al zeer hoog is zal droogte ervoor zorgen dat deze onbewoonbaar worden. Gevolg: massa migratie naar Europa en Amerika. We praten dan over 10-tallen miljoenen per jaar.
  • Stijging van de zeespiegel zorgt er voor dat er grote delen land waar heel veel mensen wonen zullen worden overspoelt. Dit zorgt ook voor grote verschuivingen in mensenmassa’s en/of voor triljoenen aan investeringen om het water buiten te houden.
  • Onomkeerbare stijging van de temperatuur. Dit is een hele gevaarlijke. Door de stijging van de temperatuur in het zeewater, komt methaan vrij. Methaan is een zeer gevaarlijk broeikas gas en zorgt voor 25 x meer effect op opwarming dan CO2. Zodra de zeewater temperatuur boven een bepaalde waarde komt, zal er steeds meer methaan vrijkomen. Dit zorgt voor een nog hoger broeikas effect, hogere temperaturen, meer methaan enzovoort. Dit zal een exponentiële en onomkeerbaar effect hebben op de aarde en zal uiteindelijk leiden tot het decimeren van het leven op aarde.
  • Extreem weer. Doordat grotere schommelingen in het klimaat zullen plaatsvinden zullen er meer orkanen, droogte, hittegolven en enorme overstromingen ontstaan. Dit effect is nu al zichtbaar en veroorzaakt al vele miljarden aan schade, nog los van het onvoorstelbare menselijk leed.
  •  Ziektes. Hogere temperaturen zorgen voor meer ziekte overdragende insecten. Zo zal bij een stijging van 2 graden 300 miljoen meer mensen risico lopen op malaria. Maar ook de luchtvervuiling die gepaard gaat met het gebruik van fossiele brandstoffen is een maatschappelijke – en economische ramp. In China zijn al grote gebieden waar de luchtvervuiling zo groot is dat deze buiten de vastgestelde schalen valt. Feitelijk zijn dit al onleefbare gebieden en sterven er zeer veel aan de gevolgen van deze luchtvervuiling. Er is berekend dat de komende 45 jaar minstens 200 miljoen mensen zullen sterven als gevolg van luchtvervuiling. Dit is geen fijne dood en de behandeling van de daaraan voorafgaande ziektes zijn gigantisch.
  • Misoogsten. Hogere temperaturen heeft tot gevolg dat steeds meer oogsten zullen mislukken. Er zullen voedseltekorten ontstaan en prijzen van gezond voedsel zullen stijgen. Ook dit proces is al zichtbaar.
  • Massa migratie, oorlogen, dalende welvaart. Nu al wordt door de mens roofbouw gepleegd op de natuurlijke grondstoffen. Door de gevolgen van de opwarming van de aarde zal dit in een stroomversnelling komen. In arme gebieden zullen mensen niet meer kunnen leven. Zij zullen vertrekken naar gebieden waar dit wel mogelijk is. Met name Europa, Amerika en andere rijkere landen zullen dit (nog meer) gaan merken. Ook dit effect is nu al zichtbaar en zal tot onhoudbare proporties toenemen. Gevolgen hiervan? Oorlogen, binnenlandse conflicten, afbraak van de verzorgingsstaat, enzovoort. De kosten hiervan zijn niet te berekenen maar zullen natuurlijk gigantisch zijn.

Ik kan uiteraard nog wel even doorgaan. Het punt is duidelijk. Trump maakt hier een gigantische blunder en diskwalificeert zich hiermee (definitief) als leider van de vrije wereld.

 

Hoe reageert Amerika op het opzeggen van het klimaatakkoord?

Trump is niet Amerika. Grote staten als Californië (de 6e grootste economie van de wereld) hebben al aangegeven de inspanningen voor klimaatverbetering te zullen opvoeren ter compensatie van deze misstap. Zij zullen het klimaatakkoord respecteren zoals het is bedoeld. In een rap tempo voegen de laatste uren/dagen steeds meer staten en grote steden zich toe aan deze club. Zij zien in dat de energietransitie naar werkelijk schone energie op vele vlakken noodzakelijk is. Ook grote industrieën hebben aangegeven door te gaan met investeren in schone energie. Samen vormen ze de United States Climate Alliance. Trump wordt feitelijk aan de kant geschoven. Het zou me niet verbazen als hij binnenkort aankondigt om de stoomlocomotief weer in te gaan zetten om de kolenindustrie een extra steuntje te geven en email af te schaffen ten gunste van de postbodes. Ook alle landen die het klimaatakkoord wel zullen naleven laten blijken dat zij dit meer als een kans zien om Amerika op achterstand te zetten. Deze landen zien blijkbaar wel de economische voordelen van de energietransitie.

 

En wat doe jij zelf aan het klimaatprobleem?

Nu is het altijd makkelijk om jezelf te distantiëren van een probleem. De hele media is lekker aan het mopperen op Trump. Maar Trump heeft niet de veroorzaker van het probleem. Dat zijn wij met zijn allen, met name in het Westen. De vraag is dus: “Wat doe jij nu zelf aan het klimaatprobleem?”. Eet je al minder vlees (50% van de CO2 en methaan productie komt van veeteelt), gebruik je de auto al minder (20%) en heb je al zonnepanelen op je dak liggen (sowieso een slimme investering)? Word je volgende auto een elektrische auto? Of toch weer zo’n fossiele brandstof machine? En wat zouden al deze aanpassing voor gevolgen hebben voor jouw eigen gezondheid en financiën? Direct. Minder vlees verlaagt je risico op pijnlijke en levens verkortende ziektes als kanker en hart- en vaatziekten. Een elektrische auto is uiteindelijk goedkoper dan een fossiele auto (en rijd natuurlijk veel lekkerder). Zonnepanelen leveren direct geld op. Of zijn we eigenlijk niet veel beter dan Trump als we niet gewoon zelf die paar simpele aanpassingen doen? Dit probleem lost zichzelf alleen op als iedereen individueel in actie komt. Sluit met jezelf ook een klimaatakkoord. No excuses. It is very important. It’s huge. It’s gone be fantastic…..