Waar staan we met de strijd tegen klimaatverandering? Is klimaatverandering de enige reden waarom de wereld volledig moet overschakelen op duurzame bronnen? En, wie doe wat nu eigenlijk?

Een mooie documentaire met Leonardo DiCaprio die het probleem en de uitdagingen die ons nog staan te wachten goed in beeld brengt.

Het CO2 niveau is dit jaar gestegen tot het hoogste niveau in 11 miljoen jaar! En deze stijging stopt niet. Er moet dus iets drastisch gebeuren om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.

Nu al is luchtvervuiling een van de grootste oorzaken van vroegtijdige dood. Daarnaast is de handel in fossiele brandstoffen omgeven met corruptie, oorlog en ongelijke niveaus van welvaart.

Er IS een oplossing. Nu moet er nog de WIL en VASTHOUDENDHEID zijn om dit door te voeren. Er is geen andere optie. De prioriteit moet verschuiven van het verdedigen van de huidige energiebronnen naar het creëren van nieuwe, schone en onafhankelijke bronnen. Daar moet de focus, de energie en het geld naartoe.