Transitie naar elektrische auto niet soepel bij grote fabrikanten

2 aug, 2017 | Nieuws

Weerstand binnen Volkswagen top voor elektrische auto

Matthias Müller heeft na het dieselschandaal bij Volkswagen het roer overgenomen. Al vrij snel kondigde hij aan dat Volkswagen de transitie naar de elektrische auto vol zou gaan inzetten. Nu blijkt dat hij tegen nogal wat weerstand aanloopt binnen de Volkswagen top die nog niet helemaal om lijken te zijn.

De CEO gaat ondanks dat door met het uitvoeren van het plan om vanaf 2025 2 tot 3 miljoen volledig elektrische Volkswagens te gaan bouwen. Tegen die tijd moet Volkswagen maar liefst 30 nieuwe modellen op de markt hebben gebracht.

Gisteren publiceerde de Wall Street Journal verschillende commentaren die door het hogere management richting de CEO waren geplaatst richting de CEO:

Waar ben je mee bezig“. Refererend naar de plannen van de CEO om het Volkswagen richting volledig elektrische auto’s te duwen. “Je slaat de spijkers in je eigen doodskist“.

Bij veel automakers heerst met name bij de top nog steeds deze mentaliteit. Ook bij Mazda (waarover zo meer) heerst dit oude gedachtengoed nog volop.

Müller nam ondertussen verschillende experts uit de technologie industrie aan ten koste van oudgedienden. Ook dit viel bij enkele gevestigde Volkswagen leiders niet goed.

Ondanks dat lijkt Volkswagen toch gewoon het uitgestippelde pad richten volledig elektrische auto’s te gaan bewandelen.

De eerste volledig elektrische auto uit het Volkswagen concern zal onder de vlag van Audi op de markt worden gebracht. In 2019 zal dan de stap naar de massa productie worden gezet. Hiervoor is Volkswagen al volop mee bezig met de als concurrent van Tesla Model 3 bestempelde Volkswagen I.D. Concept. Deze auto zou zo’n €7.000 goedkoper worden dan de Tesla Model 3.

Een nieuw variant, de I.D. Concept Crossover staat ook op de planning voor 2019. Deze auto’s komen waarschijnlijk alleen in Europa en China op de markt vanwege de strenge emmissie eisen die daar (gaan) gelden.

Tot nu toe worden er dus een hoop plannen aangekondigd. Het wachten is nu op de werkelijke introductie van de aangekondigde modellen in de showrooms.

 

Mazda hoopt dat de elektrische auto niet doorzet

Is de directie bij Volkswagen nog niet helemaal om, bij Mazda zijn ze wat meer eensgezind. Mazda heeft openlijk gecommuniceerd dat zij denken (of is het hopen) dat er geen toekomst is voor de elektrische auto.

Volgens topman Robert Davis wordt “de komende dood van de brandstofauto overschat”. Hij gaf ook aan dat overheden moeten stoppen met het financieel stimuleren van de elektrische auto. Ook moeten overheden niet meer eisen dat autofabrikanten een of meerdere volledig elektrische auto’s op de markt brengen.

Transitie Mazda elektrische auto
Mazda maakt op dit moment geen elektrische auto. Zelfs geen hybride of plug-in hybride. Wel hebben ze aangekondigd in 2019 met een elektrische auto op de markt te komen om aan de eisen van de overheden te voldoen.

Davis maakte ook bezwaar tegen het concept van zogenaamde “compliance” auto’s. Dit zijn auto’s die door fabrikanten op de markt worden gebracht met als voornaamste doel te kunnen voldoen aan de regels van de overheid. Zo kunnen zij aan de emmissie eisen voldoen die worden gemeten als gemiddelde van alle modellen binnen het assortiment van een fabrikant.
Op deze auto’s wordt vaak geen winst gemaakt. Deze auto’s worden vaak in kleine hoeveelheden verkocht zodat ze nooit echt zullen concurreren met het overige aanbod. Hier heeft hij wel een punt vind ik. De Opel Ampera E lijkt (of leek) zo’n auto.
In plaats daarvan focust Mazda zich nog steeds op het efficiënter maken van de brandstofmotor. Mazda meent dat dit de weg is die moet worden ingeslagen.

 

Thermisch rendement brandstofmotor en elektromotor

Nu kennen brandstofmotoren een thermisch rendement (hoeveel energie wordt omgezet in beweging) van 20-30%. Elektromotoren kennen een thermisch rendement van 90% en hoger. Beide motoren verliezen aan de voorkant ook energie door de opwekking en transport van elektriciteit dan wel het oppompen, vervoeren en raffineren van olie en gas. In het geval van olie en gas gaat zo’n 35% van de energie verloren. Bij elektriciteit is dit vele malen gunstiger al varieert het wel afhankelijk van de bron van de energie. Al met al is een elektromotor altijd veel efficiënter in het gebruik van energie, onafhankelijk hoe deze energie wordt verkregen.

Afschaffen subsidie elektrische auto

Mazda voert een actieve lobby tegen het afschaffen van subsidies. Ook voert zij, samen met vele andere autofabrikanten, een strijd met de Chinese overheid om het mandaat voor elektrische auto’s op te zeggen. Ook voert Mazda oppositie tegen de nieuwe EPA standaarden waarin wordt bepaald hoeveel uitstoot een auto mag produceren.

Be careful what you wish for Mazda

Nu is het afschaffen van subsidies op elektrische auto’s een idee wat ook door Elon Musk van Tesla wordt ondersteund. Daarbij moet dan echter ook de subsidie op brandstof worden weggenomen. Het is tegenwoordig ook bij het grote publiek ondertussen bekend dat de olie industrie jaarlijks subsidies ontvangt ter grootte van $5,3 biljoen (dat is dus 5.300 miljard). Dit cijfer is vastgesteld door het IMF. Dit is nog los van de schade die door het verbranden van olie, gas of diesel wordt veroorzaakt aan het milieu, de volksgezondheid en opwarming van de aarde. Deze kosten worden geschat op zo’n €1,= per liter benzine en €1,26 voor diesel. Wanneer je uitgaat van de brandstof die een gemiddelde Mazda verbruikt tijdens de levensduur van zo’n 240.000 km, dan kom je op een bedrag van ongeveer €19.000,= aan stimuleringsbijdrage en het niet hoeven betalen van de aangerichte schade.
Dit is dus de reden dat Elon Musk pleit voor de afschaffing van alle vormen van subsidie voor beide typen voertuigen, elektrische of brandstof, om zo een gelijk speelveld te creëren. In feite wordt de elektrische auto nu namelijk onderbedeeld als het gaat om de uiteindelijke bijdrage die de overheid (jij en ik dus) nu betaald aan de autoindustrie.

 

Batterijen volgens Mazda schadelijk voor milieu – speelt in op onwetendheid publiek

Een ander punt wat anti-elektrische auto topmannen graag aanhalen is het al lang achterhaalde idee dat batterijen slecht zouden zijn voor het milieu. Nu is dat zeker zo voor de batterijen, beter bekend als accu, die in brandstofauto’s zoals die van Mazda worden gebruikt. Deze bevatten lood en ander giftige stoffen die zeer schadelijk voor het milieu zijn wanneer ze niet juist worden verwerkt. Gelukkig wordt het verwerken van deze accu’s zeer goed uitgevoerd. Mede door vergoedingen die op oude accu’s worden gegeven wordt zo’n 99% van alle accu’s hergebruikt.

De in nieuwe elektrische auto’s gebruikte lithium-ion batterijen zijn lang niet zo schadelijk als de eerder genoemde accu’s. Deze batterijen worden niet aangemerkt als schadelijk voor het milieu en vrijwel alle componenten zouden op de reguliere manier kunnen worden verwerkt (vernietigen of ondergronds opslaan). Al lang geleden schreef ik een stukje over het recyclen van li-ion batterijen. Zodra meer li-ion batterijen in dit circuit zullen belanden zal ook hiervoor een recycling programma gaan gelden. Nissan en Tesla geven al flink wat geld voor gebruikte batterijen. Deze worden dan ingezet voor andere doeleinden (zoals de Powerwall van Tesla) of hergebruikt om weer nieuwe li-ion batterijen van te maken. Tesla houdt hier in haar Gigafactory al rekening mee zodat gebruikte li-ion batterij packs kunnen worden ontmanteld en hergebruikt voor nieuwe li-ion batterijen. Zij kunnen dit met dezelfde machine doen waardoor dit proces zeer efficiënt en kosten effectief kan worden uitgevoerd.

Wanneer Mazda niet tijdig de transitie naar elektrisch rijden maakt zal zij snel van de markt verdwijnen. En dat zou zonde zijn want Mazda maakt mooie auto’s en is qua omvang in staat deze omslag te maken.

 

Elektrische auto lijkt niet begrepen te worden door vastgeroeste bestuurders

Het lijkt er op dat met name de wat oudere garde bestuurders van autofabrikanten de ontwikkeling niet helemaal begrijpen. De autoindustrie veranderd van een producten van door brandstof aangedreven machines naar een technologie product. Dit vereist andere vormen van bestuur. Een bestuur wat sneller kan inspelen op veranderingen, stuurt op nieuwe innovaties (en niet voortborduurt op oude technologie). Design en functionaliteit voor de inzittende wordt steeds belangrijker. Design, autonoom rijden en entertainment zullen de drivers zijn die straks de keuze van de klant bepalen. Op dit moment is Tesla bijvoorbeeld nog de enige fabrikant die via software updates via een wifi verbinding de prestaties van de auto’s kan verbeteren. Ondanks de mooie plannen van alle fabrikanten ligt er nog een gapend gat tussen Tesla en de rest.  Het is maar te hopen voor de gevestigde orde dat technologie bedrijven als Apple, Google en Amazon (die ellen een gigantisch budget beschikbaar hebben) zich niet gaan storten op de markt voor elektrische auto’s. Dat zou wel eens de dood van vele autofabrikanten kunnen betekenen. Mazda zal met de huidige strategie wel eens een van de eersten kunnen worden.