Op korte termijn veel meer elektrische auto’s op de weg

Grote autofabrikanten kondigen in steeds hoger tempo aan een groot aantal volledig elektrische auto’s te gaan bouwen. Veel modellen en grote aantallen. Hier worden de komende jaren 10-tallen miljarden in geïnvesteerd. Zo zullen alleen in Duitsland in 2020 al 1 miljoen volledig elektrische auto’s rijden terwijl de snellaadstations nu slechts een capaciteit hebben voor 50.000 elektrische auto’s. Deze moeten straks allemaal snel opgeladen kunnen worden. De vraag is dus hoe de infrastructuur van snellaadstations er uit zal zien en wie deze gaat bouwen en exploiteren.

Capaciteit snellaadstations moet snel omhoog

Tot nu toe bestaat het grootste deel van de ‘elektrische auto’s’ uit plug-in hybrides. Deze stellen andere, lagere, eisen aan de snellaadstation infrastructuur dan de binnenkort verschijnende volledig elektrische auto’s van o.a. Mercedes, Audi, BMW, Tesla Model 3, Nissan Leaf’s en ook Porsche. Niet alleen zullen de aantallen flink toenemen maar ook de batterijcapaciteit van deze voertuigen. Dit vereist dus een ruim aanbod van snellaadstations die met hoge snelheid de auto’s kunnen opladen.

Samenwerking autofabrikanten voor super-snelladers lang snelwegen

BMW, Mercedes, Ford, Audi en Porsche hebben eerder aangekondigd dat zij een onderneming zijn gestart met als doel een snelle uitbreiding van een flink aantal snellaadstations om elektrisch vervoer over lange afstanden te ondersteunen. De samenwerking heeft als eerste doel om 400 snellaadstations in Europa uit te rollen. De technologie in deze snellaadstations is gebaseerd op de Combined Charging System (CCS) standaard. Elk station omvat naast de type 2 AC laders en type 3 DC laders ook de nieuwe “ultra-fast high-powered” super-snelladers. Deze kunnen tot 350 kW leveren, ruim twee keer de capaciteit van de huidige Supercharger van Tesla die 145 kW levert.

400 Stations is het eerste doel. Het aanbod zal daarna de vraag naar laadstations volgen naarmate meer elektrische auto’s de weg op gaan. Ondertussen zal Tesla in 2018 meer dan 500 snellaadstations operationeel hebben om de grote aantallen van de Tesla Model 3 te kunnen ondersteunen. Voor autofabrikanten kan dit wel eens een interessant nieuw verdienmodel worden.

Pan Europesche samenwerking snellaadstation exploitanten

Ook het aantal FastNed laadstations neemt toe en breidt zich verder uit naar het buitenland. Er lijkt nu een ontwikkeling gaande naar verdergaande standaardisatie van deze infrastructuur.
Twee grote exploitanten van snellaadstations zijn nu een overeenkomst aangegaan voor een pan-Europesche samenwerking. De eerste is Allego, die de eerder genoemde super-snelladers bouwt voor de Europesche autofabrikanten en snellaadstations installeert bij bestaande Shell benzine stations. De ander is Fortum. Een Fins bedrijf wat een flink aantal snellaadstations in Europa bezit.Het doel van de samenwerking werd al volgt omschreven:

 

Het doel is om de grote Europesche stedelijke gebieden en bedrijven die in meerdere landen aanwezig zijn, een mogelijkheid te bieden om haar inwoners, klanten, gasten en medewerkers eenduidige oplaad diensten aan te bieden. Beide bedrijven hebben de intentie een pan-Europees snellaad netwerk te bouwen wat bestaat uit meerde laadstations in stedelijke gebieden en langs snelwegen. Verschillende vormen van elektrisch vervoer zullen op dezelfde locatie worden ondersteund.

 

Landschap van snellaadstations gefragmenteerd

Het huidige landschap van snellaadstations is gefragmenteerd. Dit maakt het voor bezitters van elektrische auto’s nog lastig om lange afstanden door meerdere landen zonder obstakels te overbruggen. Een uitzondering is het Tesla Supercharger netwerk, wat hier wel in voorziet. Nu door de belangrijkste autofabrikanten zwaar wordt ingezet op de elektrische auto wordt het hoog tijd dat dit probleem wordt verholpen. Er moet dus flink worden geinvesteerd in snellaadstations langs snelwegen, laadstations in de binnensteden en thuisladers.

Allego en Fortum zijn de twee leidende bedrijven als het gaat om de exploitatie van snellaadstations in Europa. Beiden ondersteunen de CCS standaard. Het is dus een belangrijke stap in het uitbreiden van de benodigde snellaadstation infrastructuur in Europees verband.