Doelstelling 200.000 elektrische voertuigen in 2020 van de baan

Hoe werkt het stellen van doelen?
Je denkt goed na over waarom je een bepaald doel wilt behalen, je kwantificeert het doel (je maakt het SMART) en vervolgens stel je een plan op om het doel te halen. Blijkt halverwege dat je doel niet gehaald wordt, dat stel je het PLAN bij en niet het DOEL. Het kabinet stelt echter dat het doel van 200.000 elektrische auto’s in 2020 niet gehaald wordt, dus schrapt men het doel.

Waarom was het doel 200.000 elektrische auto’s in 2020?
Volgens het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) was de reden:
Elektrisch rijden is een innovatie die kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stimuleert elektrisch rijden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Voordelen van elektrisch rijden volgens de Rijksdienst

Elektrisch vervoer vermindert schadelijke CO2-uitstoot, waardoor het bijdraagt aan een beter klimaat. Volgens TNO en CE Delft kan een volledig elektrische auto die op de gemiddelde Nederlandse elektriciteitsmix rijdt (opgewekt met gas, kolen en duurzame energie) voor circa 50% minder CO2-uitstoot zorgen. Voor plug-in hybride voertuigen is de daling van de CO2-uitstoot circa 3-10%. Hierbij is aangenomen dat de aandrijving voor 13-38% van de kilometers volledig elektrisch is. Neemt het aandeel duurzame energie in de elektriciteitsmix toe, dan daalt de CO2-uitstoot. Bij elektriciteitsproductie uit kolen is de reductie daarentegen vrijwel nihil.

Wanneer een elektrische auto op groene stroom rijdt in plaats van stroom uit (vooral) fossiele bronnen, stoot een volledig elektrisch voertuig geen CO2 uit. Daarom is het belangrijk om elektrisch rijden aan de duurzame-energievoorziening te koppelen. Zo wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Elektrische auto’s verminderen daarnaast de geluidsoverlast van het verkeer en zorgen voor schonere steden.

En ook op de website van de Rijksoverheid worden de voordelen van elektrische rijden voor het milieu, dus het waarom van de doelstelling, uitgelegd. Men vermeld zelfs waar de knelpunten zitten en waar dus de focus op gelegd moet worden. Een mooie basis voor een plan dus.

Plannen voor elektrisch rijden in de kast?

Maar wat blijkt, volgens de eerste berichten in de gekleurde media zoals nu.nl en Telegraaf, het kabinet gaat vanaf 2017 de hybride auto’s én de hele zuinige auto’s hetzelfde belasten als de huidige fossiele brandstof auto’s, namelijk met 22% bijtelling.
Alleen volledig elektrische voertuigen vallen onder het 4% tarief tot een maximum van € 50.000. Alles daarboven valt onder het 22% tarief. Auto’s als de Tesla Model S worden daarmee voor zakelijke rijders een stuk onaantrekkelijker.

Maar het zijn nu net deze auto’s, zoals de Tesla Model S, die een belangrijke voortrekker rol hebben gespeeld, en nog steeds spelen, om de elektrische auto op de kaart te zetten en ook de hopeloos achterlopende fossiele automerken in beweging te krijgen.

Bijtelling en wegenbelasting auto aangepast.

Vooral hybride auto de klos.
Nu heb ik zelf al meerdere keren geschreven dat de huidige hybride auto’s die én een verbrandingsmotor hebben én een elektrische aandrijving met een zaklamp batterijtje waarmee je maximaal 40 km elektrisch kunt rijden, door de autofabrikanten vooral op de markt zijn gezet om van de gunstige belastingregels van die tijd gebruik te kunnen maken. Dat dit zou gebeuren kon een aap natuurlijk wel voorzien en waarschijnlijk hebben ook de rekenmeesters hier wel rekening mee gehouden. Je kunt het ze ook niet kwalijk nemen en wellicht was het ook nodig om ervaring op te doen.

Waar het mogelijk mis ging zijn de aantallen van dit soort auto’s die vrij snel op de markt verschenen. Die waren een stuk hoger dan de prognoses en dat wordt dan vanuit een schatkist beheerders oogpunt als een probleem gezien en dat moet dus worden gerepareerd. De hybride auto, de elektrische wannabee’s, gaan op de schop. De eigenaren van hybride auto’s zullen dus weer volop bijtelling mogen aftikken vanaf 2017. Mogelijk gaan ze nog wel iets minder wegenbelasting betalen. Voor de huidige berijders veranderd er gelukkig voorlopig niets totdat de termijn van 5 jaar vanaf aanschaf is verstreken.
Ik vermoed dat de groei in het aantal Mitsubishi Outlanders PHEV, die nu nog massaal worden gekocht, drastisch zal afnemen.

Wat nu voor elektrisch rijden en het milieu?

Mijn voorspelling voor de volgende fase in de transitie van fossiele brandstof auto’s naar volledige elektrische auto’s én die van fossiele brandstof naar schone energie is als volgt.
In 2017 komt Tesla met haar Model 3 of Model E of whatever dat ding gaat heten. Dit is een volledig elektrische auto met een range van rond de 400 kilometer. Prima voor het dagelijks gebruik door de zakelijke rijder en particulier.
De prijs van deze Tesla zal rond de € 40.000 liggen, ruim onder de grens van € 50.000 die het kabinet nu stelt voor een 0% bijtelling. Bovendien hoeft geen BPM te worden gerekend over deze auto, zijn de energiekosten zeer laag en is ook het onderhoud nihil. Kortom, een zeer voordelige, super moderne, sportieve en mooie auto voor een redelijke prijs en een zeer lage total cost of owner ship. Neem daarbij dat rond 2017 ook de batterij productie uit de Gigafactory van Tesla volop batterijen voor deze auto zal produceren en we hebben een winnaar. Niet alleen voor Tesla maar ook voor de zakelijke rijder, de particulier en, voor mij persoonlijk doorslaggevend, het milieu.

Autofabrikanten moeten nu de omslag maken naar volledig elektrisch

Dit zal ook andere autofabrikanten niet ontgaan. Waar een wil is, is een weg. Waar concurrentie het kaas van je brood gaat eten, maak je een weg. Om te voorkomen dat er straks net zoveel Tesla Model 3’s op de weg rijden als dat er iPhones worden uitgedeeld, zullen de fossiele automerken nu toch echt aan de bak moeten. De elektrische bak welteverstaan.
Tesla en recentelijk ook Ford zijn scheutig met het vrijgeven van de kennis omtrent de bouw van elektrische auto’s richting andere fabrikanten. De industrie lijkt sowieso ook het milieu vriendelijke lampje te hebben aangestoken gezien de recentelijke ontwikkelingen waar de industrie hogere eisen stelt aan het terugdringen van schadelijke stoffen dan onze salon bestuurders konden verzinnen. Ik heb goede hoop.

Infrastructuur is klaar voor elektrische auto

De hybride auto heeft in ieder geval gezorgd voor een flinke groei in het aantal laadpalen dus de infrastructuur, de kennis en de industrie daar omheen zijn er klaar voor. De economische voordelen zoals verwoord in het stuk van RVO zullen dus weleens kunnen worden overtroffen. Wellicht toch niet zo ongunstig dus, die nieuwe plannen van het kabinet, zouden ze dan toch vooruit kunnen denken…….?