Frankrijk-Engeland: Geen benzine en diesel auto’s vanaf 2040

26 jul, 2017 | Nieuws, ontwikkelingen

Eerder deze maand heeft Frankrijk al aangegeven de verkoop van benzine- en dieselauto’s te verbieden vanaf 2040. Nu heeft ook Engeland een dergelijk verbod aangekondigd per 2040.

De voornaamste reden voor dit verbod is de toenemende verslechtering van de luchtkwaliteit. Met name in grote steden is de luchtkwaliteit al heel slecht als gevolg van uitlaatgassen van brandstofauto’s. Dit vormt een serieus gevaar voor de volksgezondheid.

Een regeringsambtenaar gaf aan dat:

“De slechte luchtkwaliteit is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in de UK. Deze regering is vastbesloten strenge maatregelen te nemen in de kortst mogelijke tijd. Dat is waarom we gemeenteraden financieren voor het versnellen van lokaal uit te voeren plannen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit geld komt uit het ambitieuze programma van  £3 miljard om de slechte luchtkwaliteit rondom de wegen te elimineren.”

Eerdere versies van het plan werden als te zwak geacht om enige impact te hebben. De regering heeft het plan nu dus aangevuld met het verbod op benzine- en dieselauto’s per 2040.

 

Doelstelling Noorwegen geen benzine- en diesels vanaf 2025

Hoewel de plannen dus ambitieus zijn gaan ze nog niet zo snel als bijvoorbeeld Noorwegen. Daar heeft men tot doel gesteld dat al vanaf 2025 geen benzine- en diesel auto’s meer worden verkocht. Waar Noorwegen echter dit als “doel” heeft gesteld, maken Frankrijk en Engeland dus duidelijk dat er een vanuit regeringswegen opgelegd verbod komt op alle auto’s die CO2 uitstoten. Dit komt er dus in de praktijk op neer dat alleen volledig elektrische auto’s mogen worden verkocht vanaf 2040.

 

Stimuleringsmaatregelen elektrische auto

De regering van Engeland wil meer initiatieven ontwikkelen om de overgang naar elektrische auto’s te versnellen. Zo wil zij benzinestation uitrusten met oplaadstations voor elektrische auto’s.

Op dit moment is er al een subsidie van £4.500 op elke elektrische auto. Dit heeft er al toe geleid dat nu al 4,2% van de nieuwe auto’s een volledig elektrische is.

Het nieuwe initiatief om benzine- en dieselauto verkopen te verbieden gaat samen met de financiering van de subsidie om de adoptie van de elektrische auto te versnellen.

Het volledige plan zal later deze week worden vrijgegeven.

 

Werkelijke transitie naar elektrische auto al ruim voor 2040 gerealiseerd

De grootste autofabrikanten hebben al duidelijk aangegeven de transitie naar de elektrische auto in te zetten. De technologische vooruitgang en de dalende kosten van batterijen maken dit noodzakelijk. Zodra de aanschafkosten van een elektrische auto gelijk zijn of lager liggen dan die van een brandstofauto zal er geen reden meer zijn om een brandstofauto te kopen. Met de lage operationele kosten (energie, onderhoud, levensduur) en de veel betere rijeigenschappen is de elektrische auto een logische keus. Met de snelheid waarmee de batterijkosten nu dalen zal dit al tussen 2020 en 2025 het geval zijn. Economisch gezien is het dan zinloos nog een brandstofauto aan te schaffen aangezien deze een paar jaar later niet meer te verkopen zal zijn. Behalve dan aan antiek verzamelaars misschien….